Miljøprosjekt 2018, et samarbeid mellom klubbene i Sandefjord kommune | www.lions.no
Min Lions Medlemssenter Støtt oss Engasjer deg Vårt arbeid

Stokke

Forsiden > Vestfold > Stokke
Miljøprosjekt 2018, et samarbeid mellom klubbene i Sandefjord kommune

Når jobben var gjort koste vi oss med kaffe og grilling av pølser

Miljøprosjekt 2018, et samarbeid mellom klubbene i Sandefjord kommune

Lions klubbene i Sandefjord kommune etablerte i våres en gruppe som skulle engasjere seg i forbindelse med Lions miljødag.

Denne gruppen består av et medlem fra følgende Lions klubber:

LC Sandefjord

LC Sandefjord/Sandar

LC Sandefjord/Hjertnes

LC Andebu

LC Stokke

To miljø aktiviteter i kommunen

Det har blitt oppnådd enighet om at klubbene i Sandefjord kommune skal bidra etter beste evne i Lions miljødag 2018.

Kontakt med kommunen har blitt etablert og en arbeidsoppgave har blitt foreslått fra kommunens representant: Øyvind Rotnes som er saksbehandler i Seksjon for Park, idrett og friluftsliv. Dette oppdraget omfatter rydding/fjerning av rynkeroser på Furuholmen, nord for Granholmen i Sandefjord. Medlemmene fra Lions gruppen mente at oppdraget kunne utføres, men at det vil være for lite for alle de 5 klubbene. Det er derfor ønskelig å få tildelt flere oppdrag som også ligger i det vi kan kalle den enkelte klubbs «nedslagsfelt»

Lions miljødag var fra sentralt hold satt til perioden 8 - 23 september, men tiden gikk fra oss og det ble bestemt at vi skulle satse på lørdag 27 oktober som vår dag.

Vi ble enige om at det skulle være to prosjekter. Lc Sandefjord og Lc Sandefjord /Sandar skulle ta seg av rynkerosene på Furuholmen og rydding der, mens Lc Stokke og Lc Andebu skulle rydde et område og en sti i Bogen. Arbeidet i Bogen omfattet ikke rynkeroser, men gikk mer på generell rydding og fjerning av busker og kratt

Rydding i Bogen

Vi hadde oppmøte I Bogen kl 10.00 og det møtte 6 medlemmer fra Lc Andebu og 5 medlemmer fra Lc Stokke. Med såpass mange som deltok og med hjelp fra det fine været var arbeidet unnagjort i løpet av en drøy time. En av medlemmene hadde også med seg en liten lastebil slik at vi fikk kjørt avfallet direkte på fyllinga. Når jobben var gjort var vi alle enige om at dette var et godt tiltak, som både var bra for miljøet, brukernes og beboernes trivsel og for det sosiale samholdet i begge klubbene. Vi koste oss etter at jobben var gjort med å grille pølser og drikke kaffe. Det ble bestemt at vi skulle «adoptere» området og sørge for et jevnlig vedlikehold i tida framover slik at området holder en god og innbydende standard for både de som bor i området og de som bruker det. Alle var hjemme i god behold ca. kl. 13.00

Einar Magnussen

Lions club Stokke