Skien | www.lions.no
Min Lions Medlemssenter Støtt oss Engasjer deg Vårt arbeid LRF 2020 Nettbutikk

Skien

Forsiden > Telemark > Skien

Nyheter

Vellykket Juleavslutning hjemme hos Kirsten og Gisle

15 av Lions medlemmer og ledsagere takket ja til å holde Juleavslutning hjemme i Kirsten og Gisles hjem på Rødborge på Breidablikk

20 år i Lions tjeneste

På medlemsmøte 5. november 2018 fikk Ivar Sørensen overrakt sin 20 års medalje av president Ingjerd Martinsen.

Vinnerene av gavekort kr. 1000,-

Følgende nummer er trukket ut som vinnere av et gavekort på kr. 1000,- i forbindelse med de LIONs flayerne som ble utdelt under fotballkampen søndag 2. juli mellom ODD og SARPSBORG:

Vinnernummerne er: 5818-6027-7713 og 9053 gjentar5818-6027-7713-og 9053. Hver vinner får et gavekort verdi kr.1.000.-

Har du vunnet ring lotterisekretær: 90838287 Tor Helge Hartvigsen

Vellykket fellesmøte for Lionsklubbene i Nedre Telemark.

Mandag 5. mars 2018 var hele 45 Lions-medlemmer fra 7 klubber i Nedre Telemark samlet til felles-møte på Geiteryggen Flyplass i Skien. Her fikk vi en MEGET interessant presentasjon av gründerbedriften "MSG Production". Forretningsideen til denne bedriften er de-icing og vasking av passasjerfly, primært modeller fra 737-800 og oppover. Bedriften er bl.a. den første bedriften i Norge som har fått støtte fra EUs inovasjonsfond "Horisont 2020". Bedriften har også fått god drahjelp fra Inovasjon Norge. MSG har også kjøpt inn sitt eget fly(!)- Boering 737 for å kunne demonstrere "live" hvordan deres de-icing og vaskeanlegg fungerer i virkeligheten!! 

Les mer om MSG Production på deres hjemmeside: www.msgproduction.no

GROMSTUL- vårt nye industrieventyr

site.telemark er et samarbeidsprosjekt mellom Statkraft -Telemark fylkeskommune - Skien kommune og Løvenskiold om å bygge et datasenter på et 3000 dekar stort område på Gromstul i Skien. Skien kommune får skryt for hastevedtak omkring reguleringsplaner og hensyn alle formelle krav i prosjektet.

Overskuddet fra Julelotteriet 2016 utdelt.

Overskuddet fra Julelotteriet 2016 ble utdelt ved en enkel sammenkomst i VARDENs nye lokaler på Klosterøya i Skien.

Til stede var presidenten i Lions Club Skien, Tor Helge Hartvigsen, markedssjefen i avisen "VARDEN", Kai Aurbekkholen, og representanter fra de glade gavemottakerne, Frelsesarmeen, Skien Diakonale Senter, Gurvika Feriesenter (Handicap-camping), Kirkens SOS Telemark, Norges Blindeforbund Telemark, Skiens Misjonskirke (Julaftenmiddag for hjemløse). 

Lions Club Skien deltok på Gulsetdagen 22. april 2017

Årets Gulsetdag ble avholdt på Gulsetsenteret i regi av Gulset Nærmiljøsenter. Arrangementet varte fra kl.10.00 til 14.30 lørdag 22.4.2017.

Lions Club Skien var representert med egen "stand" og her kunne du møte presidenten, Tor Helge Hartvigsen.

LC Skien presenterte seg ved bruk av en selvgående PowerPoint på storskjerm og ulike info-skriv og "Hva er Lions" og hva driver medlemmene i LC Skien med.

Klubbens stand ble godt besøkt og kanskje ble det oppnådd god dialog med endel potensielle nye medlemmer, iallefall var det flere som fikk invitasjon til å komme på klubbens neste medlemsmøte for å kanskje bli bedre kjent med Lions og de øvrige medlemmene i Lions Club Skien.

Presidenten syntes det hadde vært en både viktig og hyggelig promotering av Lions og LC Skien.

Julelotteriet 2016 vel i havn.

Julelotteriet 2016 er nå gjennomført, og nok en gang med godt resultat, såvel for Lions-klubbene som for de lykkelige vinnerne av våre fine gevinster.

Vinneren av hovedgevinsten, Øystein Gunnersen, ble overlykkelig da Ivar Sørensen fra Varden/Lions Julelotteri ringte ham, "ny bil til jul, det var fin julegave det!!" 

Salget av lodd i årets julelotteri gikk over all forventning, og så godt som alle de 20000 loddene gikk unna i god tid før trekningsdagen. Og fortsetter denne trenden til neste år så må vi kanskje be folk om å forhåndsbestille lodd for å være sikre på å få lodd? 

Vi i Lions vil samtidig rette en stor takk til alle våre sponsorer og ikke minst også til alle våre trofaste lodd-KJØPERE.!

Og overskuddet fra årets Julelotteri ble utdelt til glade mottakere (spørsmålet er om ikke "giveren" er like glad?) under en uhøytidlig "sermoni" i VARDENs nye lokaler på Klosterøya.  

Årets heldige vinnere ble:

1. Gevinst: Skoda Citigo 5-dørs, verdi kr. 185.000

Vunnet av loddnummer 2724 - Øystein Gunnersen, 414 57 874

2. Gevinst: Gavekort Fliser/Naturstein, verdi kr. 10.000

Vunnet av loddnummer 1972 - Lilly Brunvoll, Skien, 930 46 272

3. Gevinst: Gavekort, verdi kr. 5.000

Vunnet av loddnummer 9070 - Ann Katrin Knarrum, 905 18 822

4. Gevinst: Hotellopphold for 2 personer, verdi kr. 4.000

Vunnet av loddnummer 4494 - 414 21 892

5. Gevinst: Maleri av Arne Kleng Dahle, verdi kr. 4.000

Vunnet av loddnummer 8434 - Sarah Brevik, 919 11 367

6. Gevinst: Grafisk trykk av Terje Grøstad , verdi kr. 4.000

Vunnet av loddnummer 13198 - Astrid Sjørholt, 995 16 309

7. Gevinst: Gavekort, verdi kr. 2.000

Vunnet av loddnummer 2987 - Reidar, 992 41 141

LRF 2015 og disponeringen av overskuddet.

Alle medlemmene i Lions Club Norge er nå kjent med at ”Lions Røde Fjær” – aksjonen 2015 var til inntekt for stiftelsen ”Det er mitt valg”. Vedtaket om dette ble gjort på RM i Loen, til store protester fra mange Lions-medlemmer. Men nå er det ”historie”.

Det foreligger nå en evalueringsrapport fra den innleide prosjektlederen for LRF 2015, Lise Guldbrandsen, som absolutt er verdt å lese for alle Lions-medlemmer. Overskuddet etter denne innsamlingsaksjonen ble på ca 16 mill, midler som i sin helhet skal tilfalle stiftelsen ”Det er mitt valg” og dens formål.

I stiftelsesdokumentet for stiftelsen ”Det er mitt valg” står dette formålet spesifisert:

Stiftelsen skal videreutvikle, vedlikeholde og drive undervisningsprogrammet Mitt valg for etablering av sunne holdninger og forebygging av rusmisbruk for elever, i  barn- og ungdom grunnskolen, den videregående skole, barnehager og for ansatte i institusjoner, høyskoler og i bedrifter. Mitt valg har fokus på elevenes læringsmiljø og tar også opp samfunnsmessige utfordringer som mobbing, overgrep mot barn og vold i nære relasjoner. Stiftelsen skal tilrettelegge og arrangere kurs for lærere og andre som vil bruke programmet i sin virksomhet, og forestå utarbeidelse, tilrettelegging og trykking av alt undervisningsmateriell som brukes i programmet. Den skal organisere og ha ansvar for salg av undervisningsmateriell til brukerne, herunder prissetting av materiellet. Stiftelsen har ansvar for at virksomheten drives innenfor de rammer og regler som er gitt av rettighetshaver til undervisningskonseptet, Lions Club International Foundation USA.

Men, og dette er hovedpoenget i mitt innlegg, på Guvernørrådsmøtet den 13. februar 2016 ble det vedtatt et s.k. ”tildelingsbrev” (sak nr. 6.19) hvor hele  4 mill (!!) av disse innsamlede 16 mill skal gå til en ”doktoravhandling” som skal evaluere effekten av programmet ”Mitt valg”. Dette vil med andre ord si at ca 25% av de innsamlede midlene fra LRF 2105 skal gå til en doktorand som skal evaluere ”Mitt valg”, midler som trofaste Lions-medlemmer rundt om i Norge har jobbet for å samle inn, i den tro at midlene skulle brukes til utdanning av flere ”Mitt valg” – instruktører, og til å kurse barnehagepersonale og lærere rundt om Norge. Dette gjør meg ikke bare skuffet som en Lions, men rett og slett skikkelig frustrert.! Her har Lions, gjennom stor annonsekampanjer og innstikk i landets aviser, holdt det norske folk for narr ved å la de tro at de innsamlede midlene skulle gå til å videreutvikle ”Mitt valg” og gi de ansatte ved skolene og barnehagene i kommunene et verktøy til å utvikle et godt elev- og skolemiljø, samt å utvikle sosial kompetanse hos barna med vekt på å ta ansvar for egne valg og handlinger.                 

Denne saken lover ikke godt i et forsøk å samle Lions Norge igjen etter alt oppstyret rundt LRF 2015-vedtaket på RM i Loen.  Vi vil derfor på det sterkest oppfordre GR og GRL til å omgjøre dette i vedtaket.!

Lions Club Skiens sommeravslutning juni 2016

Den 6. juni hadde medlemmene m/ektefeller i LC Skien en fin tur til Hulkaleiren i de "dype skoger" i Kilebygda.

Hulkaleieren er å betrakte som et krigsminne, i denne leiren oppholdt det seg våren-sommeren 1944 ca 230 unge menn som ikke ønsket å følge Quslings oppfordring til å melde seg som "arbeidstrengende" (noe alle dengang forsto var ensbetydende med å bli innrullert som soldat og dermed bli sendt strake veien til Østfronten) men hadde gjemt seg her i skogen. Her bygde de opp en leir med ca 16 hytter, organiserte seg i arbeidslag, drev fysisk fostring og ulike andre aktiviteter i ca 4-5 måneder, før de ble oppdaget av tyske soldater og måtte rømme. Tyskerne satte fyr på leiren, men EN av hyttene ble i 2014 bygget opp igjen av en gjeng historie-interesserte Kilebygdinger. De har også samlet en rekke gamle foto fra leirtiden i 1944, samt mange historier og faktiske opplysninger fra noen av de få gjenlevende "leirgutta". Svein Tore Høidalen holdt en meget fin og lærerik orientering for den lydhøre forsamlingen fra Lions Club Skien. Det ble også god tid til bålkos, grilling og kaffi og kaker før vi satte kursen hjemover igjen.

LC Skien på bedriftsbesøk på Teater Ibsen.

Mandag 1. februar var medlemmer av LC Skien (m/ektefeller) invitert til en omvisning på byens eget "Teater Ibsen". Det var meget godt frammøte og vi fikk en meget god presentasjon og omvisning i et av landets største teatere. Og vår "guide" for kvelden var teknisk sjef: Hans Georg Andersen. Teater Ibsen eies av Telemark Fylkeskommune, Vestfold Fylkeskommune og Skien kommune med en 1/3-del hver. Teateret er organisert som et AS med eget styre (styrerepresentantene utpekes av eierne). Teateret har en årlig omsetning på ca 50 mill, delvis finansiert av tilskudd fra Staten og fra eierne og delvis fra bilettinntekter. Teateret er nå, etter et "omflakkende liv", etablert i langtidsleide lokaler på Klosterøya. Teateret disponerer her hele 5000kvm(!) med egne verksteder, systuer, prøverom, sminkerom, garderober og gedigne lagerlokaler for både kostymer, scenedekorasjoner, etc.etc. Pr idag er det kun en scene for teaterfremvisninger med plass til ca 150. Men i løpet av 2016 skal lokalene utvides med ennå en scene med omtrent samme anntall seter. Teater Ibsen er bare delvis et "stasjonært" teater, dvs. at teateret også drar på turne rundt i Telemark og Vestfold med forestillinger i f.eks. Seljord, Rjukan, Sandefjord, Stokke, m.fl. Staben består av ca 20 fast ansatte skuespillere, samt en administrasjon på ca 15. Til visse forestillinger så engasjeres også en rekke "freelance" skuespillere.  Etter omvisningen ble det et kort medlemsmøte som ble avsluttet med innkjøpt pizza og mineralvann + kaffi. Med andre ord: et meget hyggelig og vellykket medlemsmøte!  

Medlemmene av LC Skien på omvisning i Ibsenhuset.

Mandag 7. mars var medlemmene i LC Skien invitert til en guidet omvisning i byens egen "storstue"-Ibsenhuset. Og vi hadde fått "sjefen sjølv", direktør Erik Rastad, til å vise oss rundt. Men siden Erik var nettopp startet i jobben, så fikk han god assistanse av Hans Jørgen Langeland.

Omvisningen startet med en kort orientering om Ibsenhusets "tilblivelse" og de meget livlige politiske diskusjonene som dengang fant sted i Bystyresalen på Rådhuset, mange mente ordfører Sigurd Namløs led av "stormanns-galskap" og ville gå rettens vei for å få stoppet prosjektet. Men takket være en standhaftig ordfører (og hans medsammensvorne) så ble Ibsenhuset, med plass til inntil 1000 publikummere, bygget. Og det bør vi alle innbyggerne i Skien være stolte av. Etter de innledende historiske fakta, ble LC-medlemmene geleidet rundt i hele bygget, inn i storsalen, under scenen med sine kjempestore heis-anordninger, inn i de tekniske rommene, gjennom de ulike møterom, "green-room" og garderober, via biblioteket og tilbake til foajeen som nå fremstår i en ny og mer moderne stil etter en "renovering" i 2014-15 til ca 70 mill. En meget interessant omvisning og et lydhørt "publikum" som nå hadde fått et ennå nærmere "forhold" til Skien Bys storstue, Ibsenhuset. Vi takker styreleder Ingjerd Martinsen (nytt medlem av LC Skien) for initiativet og våre to guider, Erik og Hans Jørgen, for omvisningen!

Utdeling av overskuddet fra "Varden-Lions Julelotteri" 2015.

Mandag 21. desember var det en  hyggelig samling i kantina hos avisen "VARDEN". Anledningen var at overskuddet fra årets (2015) "Varden/Lions-Julelotteri" skulle deles ut. Og tilsammen ble det delt ut over 90.000,- (!)

Hyggelig medlemsmøte på Hoppestad-tunet

Medlemsmøtet for oktober var kombinert med et "bedrifts-besøk" på Hoppestad-tunet ( http://www.hoppestadtunet.com/242278895 ).

Desverre falt dette medlemsmøtet sammen med den uken det var høstferie ("potetferie") for skolene i Skien, slik at mange av våre medlemmer var blitt "innleid" som barnevakter for "ikke-potetplukkende-barnebarn".

Nok om det. Vi som møtte opp fikk en fin orientering om gården og driften. Hoppetastad-tunet er dag en familiebedrift som driver primært med kjøtt-produksjon og produserer pr. idag ca 20% av alt kalvekjøtt som blir levert i norske dagligvarebutikker. Dessuten produserer gården storfekjøtt fra rasen "Charolais", en storferase som gir et mye mer "kjøttfullt" storfekjøtt enn andre raser på det norske markedet. Besetningen er ca 80 slaktedyr pr. år og med en gjennomsnittsvekt på ca 750 kg pr. dyr, så blir det jo noen tonn med kjøtt! Denne delen av produksjonen er fulltids arbeidsplass for mannen på gården. 

Fruen på gården har satset på bringebærproduksjon og gården har pr. dato ca 10 dekar (!) med bringebær, vesentlig basert på selvplukk. Forøvrig driver fruen med sylting og brødbaking (Steinovnbrød) for salg. I tillegg driver hun catering-virksomhet og utleie av møterom m/servering fra eget kjøkken i et hel-renovert gammelt bryggerhus. (se egen hjemmeside). Etter en fin orientering ble vi traktert med nydelig kremet blomkålsuppe m/bacon og med nydelig steinovnbrød inntil. Og etter maten var det kaffi og "kling". Og praten gikk livlig til lenge etter mørkets frembrudd. Med andre ord: en hyggelig kveld i bryggerhuset på Hoppestad! (Så nå kan dere angre dere som ikke var der!)

Lions Club Skiens Julebord 2015

Fredag 4. desember hadde LC Skien sin årlige "julesammenkomst". Og som de siste årene ble festen holdt i "lokalet vårt" på Hotell Dag Bondeheim.

Det ble servert en liten aperetif før maten og praten gikk livlig. Undertegnede hadde æren av å være kveldens "kjøgemester" og ønsket gjestene velkommen til bords. Her ble det servert nydelig juletallerken med hjemmelaget karamellpudding til dessert. Og selvfølgelig også med "noe godt" i glassene til den gode maten. Og senere på kvelden var det kaffi og litt kake (for de som hadde mage til slikt). Deltagelsen var kanskje ikke som ønsket, men vi som var der hadde det i allefall skikkelig hyggelig, med mye sang og gode og morsomme taler, særlig bør Torgunn's utleggelse om "en loddselgers hverdag" fremheves, her var det mange som kjente seg igjen i situasjoner og "kundemøter" med alle som i løpet av de siste ukene har støttet Lions med å kjøpe lodd i "Varden/Lions Julelotteri" (som i år ble gjennomført for 56. gang!!). Kjøgemesteren hadde også ansvaret for litt musikk-akkompagnement til de sangglade festdelagerne. Nå er ikke Lions Julebord en fest som varer "uti de små timer", jeg tror alle var vel hjemme igjen før midtnatt. 

LC Skien deltok på Frivillighetsdagen på Gulset Nærmiljøsenter.

Lørdag 5. desember 2015 var LC Skien reprensentert med egen "stand" på Frivillighetsdagen på Gulset Nærmiljøsenter. Denne "Frivillighetsdagen" er en sammenkomst for alle de frivillige organisasjonene i Skien kommune og som har en eller annen tilknytning til bydelen Gulset.

LC Skien var representert med Ivar Sørensen, Tom Nilsen, Torgunn Lassen, Tor Helge Hartvigsen og Bjørn Kortner som fikk gode tilbakemeldinger fra mange av de fremmøtte Gulset-beboerne (og kanskje fikk vi vervet noen nye Lions-medlemmer også?). En av aktivitetene denne dagen var bl.a. utdeling av æresprisen "Årets Gulsetbeboer", samt at Nærmiljøsenteret demonstrerte sine innleide ”Rickshaws” sykler med stort dobbeltsete foran. De ønsker å kunne tilby gratis sykkeltur til bevegelseshemmede, eldre og yngre brukere. Syklene betjenes av frivillige sykkelpiloter og har elektrisk hjelpemotor. De ønsker seg flere som kan bidra som piloter (noe for sporty Lions-medlemmer?)

Og det ble også god omsetning på lodder til årets "Varden/Lions Julelotteri", det var tydelig at det var mange også på Gulset som kunne ønske seg en ny bil til jul (hovedgevinsten i Julelotteriet).

Sommeravslutning på Borgestad Gård.

Onsdag 10. juni 2015 hadde Lions Club Skien en fin sommeravslutning som startet med en omvisning på Borgestad Gård og etterfølgende middag i kafeen i Borgestadsenteret.

Omvisningen på Borgestad Gård ble proffesjonelt ledet av Erik Borgestad. Han tok oss gjennom gårdens historie tilbake til 1500-1600 tallet og fram til i dag. Og Borgestad Gård har hatt både royale gjester fra både England, Danmark og Norge. En av gårdens mest markante eiere er nok utvilsomt statsminister Gunnar Knutsen (statsminister fra 1908-1010 og fra 1913-1920). Etter å ha giftet seg med Sofie Cappelen overtok Knudsen i  1882 den store  Borgestad gård ved  Skien, som Sofie var enearving til. Gården drives fortsatt av deres etterkommere som bor der. Knutsen startet også  "Aktieselskapet Borgestad ASA", et selskap som er høyst oppegående den dag i dag. Borgestad Gård har også idag et aktivt gårdsbruk, med opppdrett av spesialfe og spesialsvin til kjøttprodukesjon, samt store arealer med produksjon av jordbær.

Etter en hyggelig og lærerik omvisning var klubbmedlemmene samlet til en hyggelig middag (m/nogo attåt), samt kaffi og kaker. Det var underholdning og sang av "Løvene" og så en hyggelig seanse med opptak av nytt kvinnelig medlem. Og det betyr at kvinneandelen i klubben nå er oppe i snart 40%.!!

Styret takker for godt Lionsarbeid i første halvår av 2015 og håper alle vil komme like sterkt tilbake etter en velfortjent sommerferie.! 

Julelotteriet 2014 er godt igang.

På siste medlemsmøtet (3. november) var det "kick off" for loddsalget i "Varden / Lions Julelotteri 2014". Og dette julelotteriet har nå blitt en virkelig tradisjon for Lions Clubbene i Telemark. Det er 54. året(!!!) dette julelotteriet blir gjennomført. Det ble i sin tid startet av Lions Norges aller første DG, Kjell Strand, (den gang var det kun ETT distrikt i hele Norge!) og dengang sjefsredaktør i avisen "VARDEN", Johan Holand (som i likehet med Strand var medlem i LC Skien). Og siden har altså lotteriet holdt det gående som en "føre-jul-begivenhet" i 54 år. Det har vi all grunn til å være stolte av.! Julelotteriet er LC Skien's desidert største inntektskilde og gav i 2013 et overskudd på ca 200.000,-, midler som går til å støtte gode prosjekter både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Bypakke Grenland. Godt besøkt medlemsmøte i LC Skien.

Mandag den 5. januar fikk vi i LC Skien besøk av prosjektleder Hildegunn Sørbø og avd.dir Kjell Solheim (tidl. Lionsmedlem) fra Vegkontoret i Telemark til å gi oss en objektiv orientering om prosjektet "Bypakke Grenland". Vi hadde også invitert medlemmer fra Rotary Porsgrunn til å delta på denne orienteringskvelden.

Hyggelig avskjed med et trofast Lions medlem.

Etter 15 fine år som medlem av Lions Club Skien har Einar Thorstein Dahlen, som blir ABB-pensjonist fra og med 2015, valgt å forlate klubben vår når han nå flytter fra Skien og tilbake til Tvedestrand der han nå de siste par årene har nyrestaurert sitt gamle barndomshjem. Det er imidlertid med litt tungt hjerte han forlater gode venner i LC Skien, men han har jo allerede blitt forespurt av sin fetter (som er medlem i LC Tvedestrand) om å ta en "transfere". Så vi skal ikke se bort fra at vi treffer Einar Thorstein igjen i en eller annen Lions-sammenheng. Som et lite minne fra LC Skien fikk Einar Thorstein med seg en fin "LC Skien-vimpel" og en bukett roser. Takk for godt samarbeid gjennom disse 15 årene!

Lions Club Skien's Ærespris for 2014 er delt ut.

Under en tillyst pressekonferanse i lokalene til "Senter mot seksuelle overgrep i Telemark" onsdag 19. november ble Lions Club Skien's Ærespris for 2014 delt ut. Prisen er på kr. 50.000,- (+ diplom) og ble i år tildelt senteret "For deres samfunnsnyttig virksomhet forankret i Lions formål og idealer (Lions Etiske Norm)." som det står i statuttene. Prisen ble overrakt til senterets daglige leder, Inger Lise Stølsvik, av LC Skiens sekretær, Grethe Semb, og klubbens president, Torstein Foss. Prisen gis til senteret som en anerkjennelse for deres ugennyttige innsats for å hjelpe voldsutsatte barn og voksne. Det står stor respekt av alt det senteret gjør for alle sine "brukere". Senterets tilbud er et lav-terskel tilbud og krever ingen henvisning fra verken lege eller annet helsepersonell. Hittil i 2014 har senteret hatt ca 130 brukere hvorav hele 80 brukere er nye av året. Dette sier oss at kampen mot seksuelle overgrep i Telemark på langt nær er "vunnet" og at senterets berettigelse desverre ser ut til bare øke. 

Julekonsert i Skien Kirke, søndag 7. desember 2014, kl. 17:00

Møt opp til årets store julekonsert i Skien Kirke.!!

PS. Send denne gjerne til en eller flere du kjenner!

Valg av DMV som Røde Fjær Prosjekt i 2015 får alvorlige konsekvenser.

Konsekvensen av dette vedtaket og denne holdningen fra Lions sentrale ledelse i Norge har vist til de protester og innvendinger som er fremkommet  er at 6 medlemmer i LC Grimstad med samlet over 200 års medlemskap, har sluttet. Derav 4 MJF.

Fra tidligere vet vi at en rekke Lions-medlemmer har meldt seg ut av Lions av samme grunn.

Dette i selv er meget alvorlig for vår organisasjon, men det som er ennå mer alvorlig er den totale taushet og fravær av kommentarer fra Lions sentrale ledelse i denne avlorlige saken.!

To nye medlemmer i LC Skien.

I forbindelse med klubbens sommeravslutning (se egen artikkel) så var det hyggelig å kunne ønske 2 nye medlemmer velkommen i klubben. Begge de to nye medlemmene er kvinner og således er andelen kvinner i LC Skien oppe i over 30%.(!). De to nye medlemmene har gjennom våren deltatt på medlemsmøtene som "hospitanter" og var vel forberedt til oppgaven og forpliktelsene som ligger i det å bli medlem av Lions. Vi ønsker de to hjertelig velkommen i klubben og tror (vi vet) at de har mye å bidra med i Lions arbeid med å hjelpe enkeltmennesker og grupper i nærmiljøet som faller utenfor det offentlige støtteapparatet.

Hyggelig sommeravslutning i LC Skien.

Mandag 2. juni var en nydelig og varm sommerdag og på kvelden var medlemmene (m/ledsagere) i LC Skien inviterte til grillfest hos Berit og Bjarne Simonsen i deres storslagne hage på Strømdal i Skien.

LC Skien på besøk i den nye 110-sentralen.

Møtet ble holdt på 110-sentralen på Skien brannstasjon hvor Guttorm Liebe skulle fortelle litt om brannstasjon og bakgrunn for bygging av 110 sentralen, men før han fikk slippe til fikk presidenten litt tid til å fortelle litt fra distriktsmøtet på Akkerhaugen 26.4.2014.

 I 1888 like etter den siste bybrannen stod Skien brannstasjon ferdig i sentrum.

100 år etter flytter brannvesenet inn i de nye lokalene på Elstrøm.

 Den nye 110- sentralen i Skien stod ferdig i 2013 etter mye frem og tilbake i mediene. Denne sentralen dekker alle kommunene i Telemark

Vi husker at både Drammen og Arendal var steder direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) ville velge fremfor Skien.

 

Heldigvis vant Liebe frem med sin faglige argumentasjon dyktighet og ikke minst den særdeles gode dokumentasjon som ble fremlagt.

Vi fikk også høre at beskjeder fra DSB om å stoppe det hele kom som lyn

fra klar himmel. Det ble imidlertid stille i den andre enden av telefonen

da en forhenværende politimester fikk brannsjefens svar på at dette ville

stoppe utbyggingen av nødnettet i Telemark.

Vel dette er kortversjonen, men uten Liebe og hans folk hadde nok sentralen

ligget i Arendal eller Drammen.

Det skal også sies at alle ordførerne i Telemark var med å dra lasset. 

 

Etter en flott presentasjon av det historiske forløpet var det tid for å vandre

rundt bland de nye fasilitetene.

Det å være mest mulig sikker på at alle kommunikasjonsenheter virker til

enhver tid, krever dobbelt opp av nesten alle tekniske installasjoner.

 

 

Pr. i dag er det 78 stillinger på Elstrøm. På 110 sentralen er det til enhver tid to

operatører som vokter de store skjermene på kontrollrommet, disse går i en 6 skifts ordning. 110-senralen eies av Skien kommune og er for brannvarsling.

Den skal dekke 170.000 innbyggere i 18 kommuner.

Budsjettet for sentralen er på ca. 15-17mill. pr. år.

 

Etter en vellykket presentasjon av anlegget kunne vår President overrekke

Guttom Liebe en velfortjent blomsterbukett.

Klargjøring for sommersesongen av hyttene i Gurvika.

Sist torsdag var det klargjøring av hyttene i Gurvika for sommersesongen 2014. Vi i LC Skien hadde også i år noen hyggelige dugnadstimer med vasking og støvsuging, vindusvask og soping av gårdsplassen. I vinter hadde desverre musene herjet litt i den hytta vi skulle rengjøre, så det ble litt ekstra godt desinfisert både på soverommene og på toalettet. 

Meget lærerikt medlemsmøte mandag 3. mars med bedriftsbesøk på Klosterøya.

Medlemsmøtet denne mandagen var lagt opp som et bedriftsbesøk på Klosterøya Industripark. Håvard Skare, fra Bratsberggruppen, ønsket oss velkommen og ga først en orientering om Bratsberggruppen som er en meget stor aktør som eiendomsutvikler og har sitt hovedfokus på nærings- og boligutvikling i Grenland. 

Grenlandsreionen ligger på 60. plass i Norge når det gjelder næringsutvikling, noe som gjør at unge velutdannede mennesker flytter ut på grunn av mangel på egnede jobber.

Hyggelig julebord med gode Lions-venner.

Lørdag 7. desember 2013 var det duket for LC Skien's årlige julebord. Og det var en feststemt gjeng som ankom sammen med sine repektive til et nydelig dekket bord i "våre" lokaler i Dag Bondeheim. På menyen sto det "julemiddag" med husets karamellpudding til dessert. Og senere på kvelden va det kaffe og kake, nydelige kaker som noen av medlemmene hadde bakt. Innimellom alt "drøset" var det også tid til litt julesanger (akkopanjert av presidenten på trekkspill) og litt utlodning ble det også tid til. Og timene gikk fort, det ble godt over middnatt før de første tenkte på å begi seg på hjemvei. 

Livlig diskusjon om "Røde Fjær" 2015.!

Både internt i klubbene og lokalt på distrikts- og lands nivå pågår det nå en livlig diskusjon om vedtaket som ble gjort på Riksmøtet 2013 om å gjøre "Det er mitt valg" til Røde Fjær-prosjekt i 2015. Som dere sikkert har lest i medlemsbladet vårt så er det faktisk gått så langt at enkelte medlemmer har meldt seg ut av Lions på grunn av dette vedtaket. Og Bjørn Skovly's (guvernørrådsleder) tilsvar i siste nummer av vårt medlemsblad var vel neppe særlig avklarende. Dersom vedtaket blir stående, så har bla. LC Andebu klart sagt fra at de IKKE finner å kunne delta i innsamlingsaksjonen "Røde Fjær 2015". Det er nå sterke krefter i gang for å få omstøtt vedtaket som ugyldig og at det fremmes forslag på Riksmøtet nå i mai 2014 om et alternativt RF-prosjekt. Et slikt forslag må i såfall være fremlagt for guvernørrådet før 1. februar, så det begynner å haste! Og i mens så fortsetter diskusjonen i Lions ulike organisasjonsledd.  

Husorkesteret "Løvene" får stadig nye oppdrag.

LC Skien har nå i mange år hatt sitt eget "husorkester". Og orkesteret bærer det velklingende navnet "Løvene". Orkesteret har i mange år vært en kvartett bestående av 2 trekkspill og 2 gitarer (og gitaristene er også gode til å synge!). Men i 2013 ble orkester utvidet med en tompetist (onde tunger sier at det var for å overdøve de 2 vokalistene som "ikke eier sangstemme"!)

Spilleoppdragene har vært mange, fra pensjonistreff både i Skien, Gjerstad og i Siljan, til hyggekvelder for de eldre på sykehjemmene rundt om i Skien kommune. Vi ble også forespurt om å spille på en Lionssammenkomst i regi av Gjerstad Lions, men møtet var på en søndag og da var jo saken grei: "vi tar ikke helge-arbe'". Men er det noen som ønsker å høre mer fra "Løvene" så er det bare å ta kontakt, så skal vi se om det passer inn i "turne-planene" våre.

Godt besøkt medlemsmøte med besøk av Tormod Aulebo.

På medlemsmøtet mandag den 4. november hadde vi fått besøk av "hobby-historikeren" og tidligere rektor Tormod Aulebo som holdt et meget interessant foredrag med tittelen "Skien-det gode bosted. Vårt Gosen". Det var meget godt frammøte, så det var tydelig at emnet fenget

Referat fra medlemsmøte på Moflata Nærmiljøsenter 30. september

Lions Club Skien hadde kombinert medlemsmøtet den 30. september med et besøk på Moflata Nærmiljøsenter. Medlemsmøtet åpnet som vanlig med at presidenten ønsket velkommen og leste Lions Etiske Norm.

Pinocchio

Møt opp i Ibsenhuset i Skien, fredag 1. november kl. 18.00, lørdag 2. november kl. 15.00 eller søndag 3. november kl. 13.00 og se Buer Amatør og barneteater (BAB) viser klassikeren om tredokka Pinocchio. Lions Club Skien er en av hovedsponsorene til denne teatergruppen.

Nytt medlem i Lions Club Skien.

På det første medlemsmøtet etter sommerferien kunne vi i Lions Club Skien ønske Tor Helge Hatvigsen velkommen som nytt medlem. Tor Helge er nylig blitt pensjonist etter over 40 år i yrkeslivet ved ABB i Skien. Han følte han måtte finne noe fornuftig å fylle pensjonisttilværelsen med og ble veldig "giret" da vi traff han på en "åpen dag" på Gulset i mai i år. Lions hadde en meget godt besøkt stand både på Gulset i mai og på en stand i forbindelse med "Snipetorp"-dagen i september. Og Tor Helge er altså den første som har meldt seg "Til tjenste" for Lions, men vi håper på noen flere av de interessert vil melde seg inn utover høsten. Skiens-klubben har kanskje vært nede i en liten "bølgedal" når det gjelder medlemstilslutning, men vi tror trenden har snudd og at vi kan se høsten 2013 og våren 2014 lyst i møte.

Lions Club Skien's ærespris 2014

På fredag (13.sept) var det annonse i "Varden" hvor kriteriene for æresprisen ble kunngjort. Vi håper flest mulig fikk med seg denne annonsen (er også lagt ut på Facebook) og at vi i løpet av høsten får inn mange forslag på gode kandidater!  

Nytt medlem i LC Skien.

På medlemsmøtet den 4. mars 2013 hadde vi gleden av å ønske klubbens nye medlem, Irene Kristiansen, velkommen i klubben. Irene har lagt bak seg et langt arbeidsliv ved ABB-fabrikken i Skien og har nå gått over i pensjonistenes rekker, en pensjonisttilværelse hun har tenkt å bruke aktiv i tjeneste for Lions. Vi ønsker henne velkommen i klubben.

Referat fra medsmøtet 8. april på Skien Varmesentral.

Daglig leder i Skien Fjernvarme, Svein Morten Rogn, ønsket oss velkommen og ga oss en meget grundig og omfattende redegjørelse om bedriften. Utspillet om et varmesenter kom fra Skien kommune som ønsket en reduksjon i CO2 utslippet, og et interesseselskap ble etablert i 2007. Kommunen følte at de ikke hadde økonomi til å være med på prosjektet, slik at i dag består eierne av Skagerak Energi med en eierandel på 51%, AT Skog med 34% og Løvenskiold Fossum med 15%. Byggingen ble påbegynt i 2009 , og driften kom i gang 12.12.2012 og har vært kontinuerlig i drift siden.

Hyggelig sommerfest på Århus Gård.

Siste medlemsmøtet før sommerferien er som seg hør og bør en hyggelig sammenkomst sammen med ektefeller/samboere og andre spesielt innbudte. Det var godt frammøte, hele 25 stk. ville være med på denne sommerfesten. ....

Året 2012 var et "givende" år for Lions Club Skien

Året 2012 har vært et meget aktivt år for klubbens medlemmer. Og på klubbens hjelpekonto kan vi lese at det har vært usedvalig høy "omsetning" og ca 1/4 million kroner har "byttet eiere" i løpet av året

På besøk til Skien Varmesentral

Mandag 8. april skal medlemmene i LC Skien få en innføring i hvordan den nye fjernvarmesentralen på Mæla fungerer. Vi er invitert til en omvisning og en orientering om varmesentralen. Vi håper at medlemmene har kommet seg vel hjem etter påskeferien og møter opp til en forhåpentligvis lærerik kveld.

Lions Club Skien's ærespris.

På medlemsmøtet i november 2012 ble det enstemmig besluttet at Lions Club Skien skal opprette en egen ærespris. Formålet med æresprisen er å skape publisitet om Lions arbeid i Skien og omegn. Og i statuttene for æresprisen står det klart at den eller de (gruppe av personer) som vil være aktuelle kandidater må "ha utført samfunnsnyttig virksomhet innenfor Lions idealer (Lions Etiske Norm) og formål". Og forslag (m/begrunnelse!) til kandidater kan sendes inn til klubbens styre av hvem som helst av Skien kommunes innbyggere. Planen er at æresprisen skal deles ut hvert år og første gang i forbindelse med klubbens 60-års jubileum i 2014.