Program for klubbens møter 2017-2018. | www.lions.no
Min Lions Medlemssenter Støtt oss Engasjer deg Vårt arbeid

Sauherad

Forsiden > Telemark > Sauherad

Program for klubbens møter 2017-2018.

Programkomiteens forslag til program for lionsåret 2017-2018.

Dato   Innhold.                       Kontaktperson.           Ansvarlig. 

28.8. Velkommen til Øya.          Unni.                         Jorunn H.

25.9.  Presidentens aften.          Nils Olav.                    Presidenten. 

23.10. Systemblokk besøkes.     Lars Kåre Haugen.       Jorunn L. 

27.11. Adventsverksted.                                              Hele komite'en. 

11.12. Julefest på Gunheim skule.  bestille mat.             Hele komite'en.  Start kl. 18.00!

22.01. Skalkefest på Gunheim skule.                             Anne Ragne.

27.02. Olav Haukviks knivsamling.    Olav H.                  Britt. 

19.03. Bowling i Porsgrunn.                                           Jorunn L. 

23.04. Styrets aften.  (Valg, info fra K-ene.                     Presidenten. 

28.05. Sauherad kirke. Besøk.        Ivar Solbu.                Britt.

11.06. Sommerfest på Evju Bygdetun.  Jorid Vale.            Jorunn H.