Meningsfylt fritid. | www.lions.no
Min Lions Medlemssenter Støtt oss Engasjer deg Vårt arbeid LRF 2020 Nettbutikk

Sauherad

Forsiden > Telemark > Sauherad
Meningsfylt fritid.

Meningsfylt fritid.

Å være medlem i en Lionsklubb skal være en positiv opplevelse. 

Lions oppgave er først og fremst å skape større forståelse mellom alle folkeslag og alle kulturer.

Lions mål er å hjelpe de som trenger det med bruk av de ressurser den enkelte og fellesskapet rår over.

Medlemmene har forpliktet seg til en etisk norm som forteller hvordan man kan være et godt medmenneske og bidra til samfunnets beste.

Alle voksne kvinner og menn kan bli medlem av LIONS. 

Driften av organisasjonen dekkes av medlemskontingenten. Derfor kan alle bidrag og innsamlede midler gå uavkortet til formålet.

Dette er noe LIONS er stolte av og veldig nøye med.

Klubben i Sauherad er medlem av Lions International, en organisasjon som har medlemmer i 205 land.

Lions ble stiftet i 1917. Det betyr at vi feirer 100-årsjubileum i 2017. Lions Club Sauherad ble stiftet i 1977 og feirer 40-årsjubileum.