Lions Club Sauherad - Til tjeneste | www.lions.no
Min Lions Medlemssenter Støtt oss Engasjer deg Vårt arbeid

Sauherad

Forsiden > Telemark > Sauherad

Lions Club Sauherad - Til tjeneste

Årets motto i Lions International

Den offisielle logoen for lionsåret 205-2016.

Klubben har i flere år hatt ansvaret for at menighetsbladet "Helsing til Sauherad" blir distribuert til alle postkasser i kommunen. Medlemmene kjører på dugnad og inntekten går i aktivitetskassa. Pengene går til formål både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Lions internasjonale prosjekter er i hovedsak rent vann, bygging av skoler, utdannelse av helsepersonale og øyeoperasjoner. Prosjektene støttes av NORAD. Klubben deltar på Varden og Lions julelotteri og "Tulipansaksjonen" til til inntekt for holdningsprosjektet "Mitt valg"