Klubbinformasjon | www.lions.no
Min Lions Medlemssenter Støtt oss Engasjer deg Vårt arbeid

Sauherad

Forsiden > Telemark > Sauherad

Klubbinformasjon

Program for klubbens møter 2017-2018.

Programkomiteens forslag til program for lionsåret 2017-2018.

Medlemsmøte januar 2017.

Velkommen til vårt medlemsmøte på Gunheim gamle skole mandag 23. januar 2017 kl. 19.00

Meningsfylt fritid.

Å være medlem i en Lionsklubb skal være en positiv opplevelse. 

Lions oppgave er først og fremst å skape større forståelse mellom alle folkeslag og alle kulturer.

Lions mål er å hjelpe de som trenger det med bruk av de ressurser den enkelte og fellesskapet rår over.

Medlemmene har forpliktet seg til en etisk norm som forteller hvordan man kan være et godt medmenneske og bidra til samfunnets beste.

Klubbmøte i januar 2014

SKALKEFEST OG BLØTKAKE HOS TORGUN

Møterefrat og klubbavis oktober 2013

Bedriftsbesøk til X-L bygg på Gvarv.

Møtereferat september 2013-14

Klubbavis og møterefrat.

Møtereferat august 2013

Klubbavis med møtereferat.

Møteprogram 2013-14

Programkomitéen har satt opp programforslag.