Lions Club Sande medlemsmøte 7 mars 2017 | www.lions.no
Min Lions Medlemssenter Støtt oss Engasjer deg Vårt arbeid

Sande

Forsiden > Vestfold > Sande

Lions Club Sande medlemsmøte 7 mars 2017

Medlemsmøte i LC Sande med påfølgende fellesmøte med Sande Rotary Club

Medlemsmøtet åpnet av klubbens president Svein Pedersen.

Oppmøte 12 av 18 medlemmer.

Gjennomgang av status for pågående prosjekter og klubbens regnskap.

Kåre Filseth gjorde en gjennomgang av status for vårt "100 års prosjekt" : "Forum For Friske Fyrer". Prosjektgruppen og deres deltagere, totalt 12 personer var sist uke på visning i skimuseet i Holmenkollen med påfølgende bespisning på en Libyansk restaurant, meget bra tilbakemelding ifra prosjektgruppen.

Det er snart valg av nytt styre og deltagere til de forskjellige utvalg og komiteer, liste over valgkomiteens nominasjoner ble således distribuert til klubbens medlemmer.

Etter avsluttet medlemsmøte ble det avholdt felles samling med Sande Rotary Club hvor vi fikk besøk av adm. direktør for ASKO Drammen. Han gjorde en gjennomgang av hva/hvem ASKO er og deres planer for å flytte bedriften til Sande. Dette var en meget interessant presentasjon samt at dette er svært gode nyheter for Sande med hensyn til nyetablering av industri og ikke minst nye arbeidsplasser i kommunen.

Kvelden ble avsluttet med et utsøkt varmt måltid forberedt av Fukuyo Jakobsen.