Frelsesarméens julegryte – i Søgne | www.lions.no
Min Lions Medlemssenter Støtt oss Engasjer deg Vårt arbeid

Søgne

Forsiden > Vest-Agder > Søgne
Frelsesarméens julegryte – i Søgne

Frelsesarméens julegryte – i Søgne

Frelsesarméens julegryte er en landsomfattende og folkekjær innsamlingsaksjon i førjulstida. Vi i Søgne Lions er stolte av å være til hjelp, ved å stå for alt det praktiske med gryta her i bygda. Alle inntektene går uavkortet til Frelsesarméen.

Søgne Lions

Frelsesarméens julegryte – i Søgne

Julegryta kommer til å stå fast ved postkontoret i ICA på Tangvall i hele førjulstida.

På lørdagene har vei ei ekstra gryte som tar med oss på «handletur». Planen er å stå ved Coop Extra Tangvall, Kiwi Langenes og Coop Extra Lunde (tidl. Prix) hver sin lørdag.

Søgne Lions benytter anledningen til å takke alle butikkene som velvillig lar oss stå med gryta i og utenfor deres lokaler. De gir med dette et helt sentralt bidrag til aksjonen. Tusen takk.

Vi håper vi med gryta kan være med å skape litt julestemning og giverglede i bydga.  Vi vet at det er mange organisasjoner som ber om støtte til sitt gode arbeid, og vi respekterer den enkeltes valg. Uansett om du velger å legge et bidrag i gryta eller ikke, så setter vi pris på at du kommer bortom og slår av en prat mens vi er «på vakt».  Hvis du er interessert i å vite mer om Lions, så ta gjerne kontakt. Vi er på jakt etter nye medlemmer .

Korpsleder for Frelsesarmeen i Kristiansand Kolbjørn Ørsnes sier :

Når vi selv ikke har anledning til å ha flere julegryter ute, så er vi veldig takknemlig til Lions i Søgne for den jobben de gjør med dette.  Midt i en travel førjulstid stiller de opp for å skaffe midler til vårt arbeid blant vanskeligstilte. Vi ønsker å si en stor takk både til Lions og til alle dere som bidrar med penger til julegryten. Så vil vi forsøke å forvalte de på en best mulig måte.

De innsamlede pengene går hovedsakelig til vårt arbeid i Kristiansand og omegn. I fjor delte vi ut ca 640 pakker med mat til jul i tillegg til ca 1000 julegaver til barn. Pengene går også til driften av vårt velferdssenter i Kristiansand. Her har vi oppe en kafe 2 dager i uken der de som trenger det kan komme inn å få seg en matbit, samt få med seg en matpakke når de går ut igjen. Her kommer det mellom 50 og 70 personer hver gang og av og til noen flere. Her er det også tid til en samtale dersom man ønsker det.  Vi har også litt utdeling av klær dersom man trenger det. I en nødsituasjon kan vi også bidra med hjelp til å betale en strømregning, kjøp av ved, da vi også driver et bruktmarked så har vi også anledning til å hjelpe til med å skaffe en sofa, ovn etc. På velferdskafeen har vi to ansatte i 50 % stilling, en daglig leder og en som arbeider spesielt mot barna i de familien som henvender seg til oss og ber om hjelp. En liten del av de midlene vi får inn sender vi videre til et diakonifond som administreres fra Frelsesarmeens hovedkvarter i Oslo og som da brukes i forskjellige prosjekter rundt om i landet.

Julegryta 2013 - Foto N247

 

 

Om Frelsesarméen

 • Grunnlagt i Øst London 1865, av Catherine og William Booth
 • Motto: Soup, Soap and Salvation.
 • Etablert i Norge i 1888.
 • Alltid drevet med sosialt arbeid.
 • Fokus er omsorg for hele mennesket

Om Lions international

 • Stiftet i 1917
 • En humanitær og livssynsnøytral organisasjon
 • 1,35 millioner medlemmer
 • 46.000 klubber i 207 land
 • Motto «We serve», oversatt til «Til tjeneste» i Norge
 • Kjent for sitt arbeid for øyehelse i fattige land
 • Humanitært arbeid blant fattige og katastroferammede mennesker i hele verden.

Om Søgne Lions

 • Stiftet i 1972
 • 27 medlemmer
 • Samler inn og deler ut ca. 150.000 kr årlig
 • Innsamlede midler fordeles mellom lokale, nasjonale og internasjonale tiltak