Rett og slett helt Lions | www.lions.no
Min Lions Medlemssenter Støtt oss Engasjer deg Vårt arbeid

Ringsaker

Forsiden > Hedmark > Ringsaker
Rett og slett helt Lions

Redaktør Gaute Freng i Ringsaker Blad har 25.000 lesere som nå har fått lese hans mening om Lions.

Rett og slett helt Lions

Noen ganger er det hyggelig at andre kanskje ser det bedre enn oss sjøl hvilken betydning vårt arbeid i Lions har. Som i lederartikkelen i Ringsaker Blad nylig

Redaktøren Gaute Freng i Ringsaker Blad (25.000 lesere) valgte følgende ordlyd i sin leder;

 

Lions-klubber i Ringsaker driver en utrettelig virksomhet. Fellesnevneren er en forening som skaper svært verdifull aktivitet i sitt nærmiljø.

Her i kommunen har vi fem klubber som bidrar særskilt tilmålrettet innsats i sitt nærmiljø: Arbeid med barn, ungdomsarbeid, eldreomsorg, forebyggende arbeid mot rusmisbruk, tiltak for funksjonshemmede, kulturarbeid og mye annet utviklings- og hjelpearbeid som settes i gang og drives til glede for sitt lokalmiljø. I Ringsaker drives dette i Lions-klubbene Furnes, Brumunddal, Nes Hedmark, Ringsaker og Ringsaker Nord. Fem klubber som med jevne mellomrom, og til stadighet gjennomfører prosjekter som både skaper oppmerksomhet og samler inn midler til gode formål i lokalmiljøet.

Klubbene kombinerer sin virksomhet med å utnytte og skape positive aktiviteter og å samle inn penger til lokale tiltak. I tillegg er klubbene en verdifull fritidsaktivitet for medlemmene.

Ett skikkelig Kinder-egg kan man trygt si.

Ett lite søk i RBs arkiv viser uendelig mange artikler knyttet til Lions prosjekter og arbeid. Et høyt antall prosjekter med stor variasjon og bredde. Lions-klubbene utmerker seg til stadighet med positive tiltak, om det er ved å arrangere loppemarkeder, kalenderutgivelser, tulipanaskjoner, eller andre arrangementer som klubbene i stort mangfold gjennomfører hvert år. Og overskuddet fordeles alltid videre til noen andre.

På hjemmesiden til Lions kan følgende leses:

Lions er klubber bestående av helt vanlige mennesker, menn og kvinner, som ønsker å bruke noe av sin fritid til å hjelpe andre. Lions er helt fri for sære seremonier og hemmelighetskremmeri. Vi er også politisk og religiøst nøytrale.

At motivene for arbeidet og innsatsen er så enkelt knyttet mot det å bidra for andre uten andre motiver enn akkurat det, trekker så visst ikke ned inntrykket av det Lions gjør og står for. Snarere tvert om.

Vi snakkes.