Bil til Kirkens Bymisjon i Kongsberg | www.lions.no
Min Lions Medlemssenter Støtt oss Engasjer deg Vårt arbeid

Kongsberg Vest

Forsiden > Buskerud > Kongsberg Vest
Bil til Kirkens Bymisjon i Kongsberg

Bil til Kirkens Bymisjon i Kongsberg

Klubbene LC Kongsberg Vest og Syd ønsket å vise sin anerkjennelse av det arbeid Kirkens Bymisjon i Kongsberg gjør og står for.

I forbindelse med at Lions i år har sitt 100 års jubileum, har klubbene gått sammen om en større gave til en institusjon som arbeider i tråd med Lions sitt fokus på humanitær støtte i vårt nærområde.

Vi valgte Kirkens Bymisjon i Kongsberg som mottaker og i dialog med dem ble gaven en sponsing av bil til et bruk i deres arbeid. 

Den 17. november i år kunne klubbene overrekke en bil i gave som Bymisjonen kan bruke i sine jobtreningprosjekter.

Avd. leder Ranveig Hjorthaug og prosjektleder Annette Bryn tok imot bilen med stor glede utenfor Bymisjonens lokaler. De forteller at bilen nå vil få sin nytte både for det opprinnelige tiltenkte Jobb1 prosjektet Job1 prosjektet med også for et helt nytt prosjekt. Job1 prosjetet gir rusavhengige tilbud om arbeidstrening som et ledd i tilbakeføring til en rusfri tilværelse. Det nye prosjektet er en rusfri aktivitetskafe på Kongsberg sammen med tilbud om vaktmestertjenester. Her blir det et tilbud for mennesker som kommer ut fra fengsel og andre institusjoner og trenger støtte og trening for å tilpasse seg til samfunn og arbeid igjen.

Gaven er klubben vår og LC Kbg. Syd sin markering av at Lions i år har 100 års jubileum på verdens basis. For vår klubb har mange spadetak med strøsingel i sekker i Svene Pukkverk og godt salg gjennom våre forhandlere sammen med Syd sin mannekeng oppvisning og andre aktiviteter gitt oss mulighet til å kunne kjøpe og viderelevere en bil - Toyota Verso 1,8 Advance 7 seter Multidrive S. Den var ikke helt ny, men vil kunne tjene Bymisjonen i mange år fremover.

Ideen om gave ble tatt frem etter jul i år hvor klubben vår sa: 100.000 kr. skal vi bruke og en idegruppe fant egnede prosjekter. Klubben landet på at Bymisjonens arbeidsrettede lavterskeltilbud for mennesker i fase mellom rus og rusfrihet var det beste prosjektet. Prosjektet trengte en ekstra bil, så det ble målet. En lang prosess for å finne egnet bil og leverandør endte hos Toyota Funnemark i Kongsberg som den beste samarbeidspartner. Der ble bilen ettersett, pusset opp, gitt reklame og klargjort for levering. Nå hadde summen kommet opp i 162.000 kr. men tilsammen kunne klubbene klare dette.

Så med presse og web media til stede møtte vår president Arnold Øberg og Syd president Eva Taxt opp og sørget for at bilen ble behørig overrakt. Mange glade mennesker var samlet og det vanket både klem og håndslag som takk.