Årets Lønn | www.lions.no
Min Lions Medlemssenter Støtt oss Engasjer deg Vårt arbeid

Kongsberg Vest

Forsiden > Buskerud > Kongsberg Vest
Årets Lønn

Årets lønn for 2015-2016 ble overrakt Eilif Wallumrød på klubbens sommeravslutningsmøte. Eilif tok imot påskjønnelsen på vegne av seg selv og Azad Ali Muhammadamin. President Steinar Flom deler ut prisen.

Årets Lønn

Årets lønn ble innstiftet i 1990 som klubbens høyeste lokale anerkjennelse for oppofrende arbeid for klubben.

Klubbens eksklusive Årets Lønn for 2015-2016 ble tildelt Azad Muhammadamin og Eilif Wallumrød. Azad og Eilif fikk årets lønn for deres store engasjement og arbeid med opparbeidelse av Sansehage på Skavangertun Syke og Aldershjem sommeren og høsten 2015.