| www.lions.no
Min Lions Medlemssenter Støtt oss Engasjer deg Vårt arbeid

Gjøvik

Forsiden > Oppland > Gjøvik

Støtte til skolekorpsene

Lions Club Gjøvik støtter skolekorpsene Gjøvik, Fredheim og Vardal med tilsammen kr. 45.000,-.

Lions Club Gjøvik fornyer samarbeidsavtaler med lokale idrettsforeninger

Lions Club Gjøvik  har fornyet samarbeidsavtalen med Gjøvik Svømmeklubb og Gjøvik Håndballklubb for 2017.

En del av avtalen er at klubbene skal selge Lionskalenderen og få provisjon av salget.

Målet med samarbeidet er å gjensidig bidra til et godt holdningsskapende arbeide rettet mot barn og ungdom slik at svømmemiljøet oppleves som en positiv arena for kampen mot narkotika.

Lions Club Gjøvik har også inngått avtale med Vind I.L. om salg av Lionskalenderen.