Frognskolen i norgestoppen på kommunebarometeret - Lions Club Drøbak | www.lions.no
Min Lions Medlemssenter Støtt oss Engasjer deg Vårt arbeid

Drøbak

Forsiden > Akershus > Drøbak
Frognskolen i norgestoppen på kommunebarometeret - Lions Club Drøbak

ET GODT TEGN: Frognskolen har lite utskifting av lærere, noe som er et godt tegn, mener enhetsleder Linda Langås Vamnes. Foto: Birgitte Henriksen

Frognskolen i norgestoppen på kommunebarometeret - Lions Club Drøbak

Vår viktigste oppgave er at alle skal være trygge og trives sier enhetsleder Linda Langås Vamnes og forteller i artikkelen også om viktigheten av et godt skolemiljø. Blant flere tiltak har alle barneskolene i Drøbak takket ja til "Mitt valg" med Lions i Drøbak som hjelper.

Skolemiljø

I tillegg til det faglige sier hun at skolene jobber mye med det sosiale miljøet. Det betyr blant annet systematisk oppfølging av elevundersøkelser.

- Vår viktigste oppgave er at alle skal være trygge og trives. Vi er med i den siste runden av "Læringsmiljøprosjektet" som fylkeskommunen administrerer på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. I tillegg til Drøbak og Seiersten, har fylkeskommunen for første gang valgt å ta med en videregående skole, Frogn videregående skole. Læringsmiljøsenteret i Stavanger er veildere og de tar tak i dette med mobbing og plaging som fenomen, og hvordan sette igang tiltak. Samtidig har alle barneskolene takket ja til "Mitt valg" som Lions i Drøbak hjelper oss med. Det er et program som skal heve sosial kompetanse hos elevene. Så det ene er å jobbe forebyggende, og det andre er å avdekke hva som ikke er så bra.

Et konkret tiltak for elevmiljøet er ansettelsen av et eget mobbeombud i fjor.

- Vi har også fått en egen skolelos i 100 prosent stilling som skal overvåke fravær blant elevene og sette inn tiltak. Vi hadde et prosjekt med en treårig ungdomslos, og etter prosjektperioden ble det bestemt å sette inn en skolelos.

Vamnes er ikke i tvil om at gode faglige resultater henger tett sammen med trivsel på skolen.

- Trivsel er helt avgjørende. Det er ingen som presterer noe særlig hvis de er lei seg.

Les hele artikkelen på Amta.no