Høstutstillingen 2017 i Asker allokerer alt overskudd til veldedige formål | www.lions.no
Min Lions Medlemssenter Støtt oss Engasjer deg Vårt arbeid

Asker

Forsiden > Akershus > Asker
Høstutstillingen 2017 i Asker allokerer alt overskudd til veldedige formål

Høstutstillingen 2017 i Asker allokerer alt overskudd til veldedige formål

Alt overskudd fra Høstutstillingen 2017 går til veldedige formål lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Fra årets overskudd er det allerede allokert kr 50 000 til to prosjekter.

Prosjekt: Joe Silver

De ansatte ved Joe Silver Communications mottar kr 33 750 for at de skal få oppleve  Ridderrennet på Beitostølen i 2018. Joe Silver er en tilrettelagt bedrift i Asker for funksjonshemmede med 6 ansatte. Selskapet bygger hele sin driftsstruktur på å fremme sosial trening, trygghet og trivsel gjennom å være i et lite fellesskap. Gjennom hjelp til selvhjelp bidrar selskapet til at mennesker med nedsatt funksjonsnedsettelse får en bedre hverdag. De ansatte har derfor valgt bort muligheten til å kun være passive trygdemottakere.

Joe Silvers forretningsvirksomhet er å konvertere alt av lyd og bilde i alle gamle og nyere formater til DVD og harddisk, se  www.joe-silver.no Ta gjerne kontakt med PCC Kay Arne Sørensen for mer info på 90626000.

Prosjekt: Helsekontor for Etiopia

En liten landsby i Aroge Berhan sør-vest i Etiopia får kr 16 250 til bygging av et nytt helsekontor Etiopia. Helsekontoret full finansieres med kr 130 000 kroner av de åtte Lions klubbene i Asker Kommune. Helsetilbudet er svært mangelfullt. Det nye lokale helsekontoret tar seg av enkle helsetjenester som sårbehandling, hygiene og smittevern, vaksinering, fødselskontroll, etc. Lions Club Blakstad (LCB) har koordineringssansvaret for  prosjektet blant Lionsklubbene i Asker. LCB har tidligere under mange år støttet utviklingen av et godt lokalt skoletilbud. Skolen har nå ca 450 elever fra første til syvende klasse, se bilde.