Vellykket mannekengoppvisning | www.lions.no
Min Lions Medlemssenter Støtt oss Engasjer deg Vårt arbeid

Øvre Eiker/Huldreblom

Forsiden > Buskerud > Øvre Eiker/Huldreblom
Vellykket mannekengoppvisning

Overrekkelse av gavesjekk

Vellykket mannekengoppvisning

God stemning på rådhuset i Hokksund 12. oktober 2015!

Det ble en fin visning av høstens moter og Harald ledet oss gjennom en fin kveld. Etterpå var det mange som tok seg en tur i butikkene.

Gleden var også stor da president Oddrun Bjerknes overrakte en sjekk på kr. 25.000,- til et prosjekt knyttet til barn og unge i Øvre og Nedre Eiker kommune som opplever alvorlig sykdom og død i nær familie.

Vi takker alle som støtter opp om våre arrangementer slik at vi kan gi gaver til gode formål.