Min Lions Medlemssenter Støtt oss Engasjer deg Vårt arbeid

Nytt medlem

Vi er som folk flest

... og har lyst til å stå på for andre. Vil du også?

Bli-medlem

Lions er en verdensomspennende frivillig organisasjon med rundt 10.500 medlemmer her i Norge — menn og kvinner som ønsker å bruke noe av sin fritid til å hjelpe andre. 

Et medlemsskap i Lions innebærer et aktivt engasjement for å hjelpe andre. Det skal gi mulighet til personlig utvikling og inspirasjon i et miljø preget av vennskap og entusiasme. Vi er politisk og religiøst nøytrale, og har et felles verdigrunnlag og felles mål.

Vi er opptatt av at innsamlede penger skal gå til hjelpearbeid, ikke til administrasjon. Utgifter til drift av organisasjonen dekkes av medlemskontingenten.

Man blir medlem i Lions gjennom invitasjon fra en Lionsklubb – hvis du allerede har kontakt med en klubb så kan klubben registrere deg som medlem.

Du kan også fylle ut registreringsskjemaet her, så vil det sentrale Lionskontoret hjelpe deg å finne en klubb.