Min Lions

Protokoll og sakspapirer til guvernørrådsmøte 12 november 2016

Forsiden > Medlemssenter > Møter > Guvernørrådsmøte > Protokoll og sakspapirer til guvernørrådsmøte 12 november 2016
Protokoll og sakspapirer til guvernørrådsmøte 12 november 2016

Lionsårets 3. guvernørrådsmøte ble holdt på Quality Airport Hotel Gardermoen, lørdag 12.11.2016 kl 10-17.

Protokoll

Protokoll fra Guvernørrådsmøte 12.11.2016

Sakspapirer

Sakene ble behandlet av Arbeidsutvalget 21.10.2016.

Alle sakene kan leses som enkeltdokumenter i listen under.

1.01 Saksliste

2.06 Protokoll fra Guvernørrådsmøte 27.08.2016

2.07 Protokoll fra Ekstra GRM 02.09.2016

2.08 Protokoll fra Ekstra GRM 04.10.2016

2.09 Protokoll fra Ekstra GRM 10.10.2016

2.10 Protokoll fra Ekstra GR - AU møte 28.09.2016

2.11 Protokoll fra Ekstra GR - AU møte 04.10.2016

2.12 Protokoll fra katastrofeberedskapen 05.10.2016

2.13 Protokoll fra katastrofeberedskapen 12.10.2016

2.14 Referat fra møte i Frivillighet Norge sin nettverksgruppe

2.15 Protokoll fra GR - AU møte 23.10.2016

3.21 Felles forside statusrapporter fra distriktene

3.21.1 Statusrapport D104 A1

3.21.2 Statusrapport D104 B2

3.21.3 Statusrapport D104 C3

3.21.4 Statusrapport D104 D4

3.21.5 Statusrapport D104 E6

3.21.6 Statusrapport D104 H

3.21.7 Statusrapport D104 J

3.22 Statusrapport MD YCEC