Min Lions Medlemssenter Støtt oss Engasjer deg Vårt arbeid

Files

Media > Files

April 2019

2019-04.pdf

Månedsbrev mai 2019.

Månedsbrev mai 2019.

Månedbrev april 2019

Månedsbrev mai 2019.

Om Barnekreftforeningens arbeid-BKFLA01

Lions Annonser-Sponsing

Nytt hovedprosjekt

Rapport fra 100års komiteen

HSU-rapport 2018

HSU 2018

Medlemmer per April 2019

Tillitsmenn Lions Club Verdal fra 1968

Skann 8. apr. 2019

Distriktsmøtepresentasjoner alle presentasjoner i en fil

Presentasjon av Lions distrikt 104E Kari Kildahl

Presentasjon av brønnprosjekter i Uganda Inger Bernhoft Dårflot

Presentasjon av Nytt hovedprosjekt og LCIF Campaign 100 Jon Hanssen

Presentasjon av F2F 2018 Øivind Martinsen

Presentasjon GMT Ketil Stuan